Проектиране
Имате парцел за строителство?
Предлагаме обезщетение!
Строителство срещу възлагане!
Доверете ни стрителството на вашия обект!
Имате парцел за строителство?
Предлагаме обезщетение!
Висококачествено cтроителство на къщи и вили по индивидуален проект!
Имате парцел за строителство?
Предлагаме обезщетение!

Проектиране

Изготвяне на проекти и проектна документация.

Екипът ни включва специалисти по всички специалности, които бързо и качествено изпълняват всяка задача, съобразно изискванията на инвеститора.

Ние можем да ви предложим комплексно проектиране по всички специалности и други услуги, свързани със строителството, съгласуването на проектите в различните инстанции, контрола на изпълнението и въвеждане в експлоатация на обектите.

За допълнителна информация моля свържете се с нас на тел.:056/826-070,  userinfo complexbuild1 e-mail адрес: info@complexbuild.com или използвайте формата за контакти на нашия сайт.